Освіта та медицина

Сфера освіти області у цифрах і фактах:

 • 46 – вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, де навчається більше 57 тисяч студентів (з них 28 тисяч за державним замовленням);

 • 30 – професійно-технічних навчальних закладів, в яких навчається 14 тисяч учнів.

Загалом в усіх вищих навчальних закладах працює 6 048 викладачів, у тому числі:

 • Доктори наук – 329;

 • Кандидати наук – 1826.

 

Найбільші вищі навчальні заклади

 

Вінницький  національний  технічний  університет

Веб-сайт: www.vstu.edu.ua

Факультети:

 • Комп'ютерних систем та автоматики;

 • Будівництва, теплоенергетики та газопостачання;

 • Електроенергетики та електромеханіки;

 • Інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

 • Машинобудування та транспорту;

 • Радіотехніки, зв'язку та приладобудування;

 • Менеджменту;

   

   

  Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

Кількість студентів за 2017-2018 навчальний рік – 5 185

 

Вінницький національний аграрний університет

Веб-сайт: www.vsau.org

Факультети:

 • Агрономічний;

 • Економічний;

 • Технології виробництва і переробки продукції тваринництва;

 • Механізації сільського господарства;

 • Менеджменту і права.

  Кількість студентів за 2017-2018 навчальний рік – 8 020.

 

Вінницький національний медичний університет ім. Н. І. Пирогова

Веб-сайт: www.vnmu.vn.ua

Факультети:

 • Фармацевтичний;

 • Стоматологічний;

 • Медичнийфакультет№1 (лікувальна справа);

 • Медичнийфакультет№2 (педіатрія, медична психологія).

Кількість студентів за 2017-2018 навчальний рік – 6 947

 

 

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

Веб-сайт www.vspu.edu.ua

Факультети:                                                                                 

 • Природничо-географічний;

 • Іноземнихмов

Інститути:

 • Філологіїта журналістики;

 • Педагогіки, психології і мистецтв;

 • Фізичного виховання та спорту;

 • Історії, етнології та права;

 • Математики, фізики та технологічної освіти

Кількість випускників за 2017-2018 навчальний рік – 5 281.

 

 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Веб-сайт www.vtei.com.ua

Факультети:

 • Економіки, менеджменту та права;

 • Фінансів та банківської справи;

 • Обліку, аудиту та економічної кібернетики;

 • Ресторанно-готельного та туристичного бізнесу;

 • Товарознавства і торговельного підприємництва

Кількість студентів за 2017-2018 навчальний рік – 4 129.

 

 

Донецький національний університет ім. В. Стуса

Веб-сайт www.donnu.edu.ua

Факультети:

 • Математики та інформаційних технологій;

 • Фізико-технічний;

 • Хімічний;

 • Біологічний;

 • Історичний;

 • Філологічний,

 • Іноземних мов;  

 • Економічний;

 • Юридичний

Кількість студентів за 2017-2018 навчальний рік – 5 277

 

Мережа закладів охорони здоров’я

Станом на 01.07.2017 року стаціонарну допомогу населенню надають 56 закладів, в яких розгорнуто 10463 ліжка, у тому числі обласна лікарня на 717 ліжок,  обласна дитяча лікарня на 440 ліжок,  6 міських лікарень на 875 ліжок,  міська лікарня швидкої допомоги на 320 ліжок,  госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни на 220 ліжок, 9 спеціалізованих лікарень на 760 ліжок, 3 окружні лікарні інтенсивного лікування на 567 ліжок, 5 лікарень планового лікування на 414 ліжок, 19 центральних районних лікарень на 3583 ліжок, 2 пологових будинки - 150 ліжок,  2 психіатричні лікарні - 1432 ліжок,  6 диспансерів - 1130 ліжок. Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню області надають 38 закладів ПМД, до складу яких входять 325 лікарські амбулаторії та 835 ФАПів, 42 поліклініки у складі лікарняних закладів, 8 диспансерів, 8 стоматологічних поліклінік. Крім того, в області функціонує 8 санаторіїв, 2 будинки дитини, 5 інших закладів.

 

Робота поліклініки

Амбулаторно-поліклінічну допомогу надають Центри ПМСД, а також консультативні поліклініки ЛПЗ вторинного, третинного рівнів. В області зареєстровано стабілізацію кількості відвідувань до лікарів поліклініки, яка станом на 01.07.2017 року складає 32,9 тис. на 10 тис. нас. Порівняно з попереднім періодом кількість відвідувань лікарями хворих вдома зменшилась на 9,4% і склала 2816,3 на 10 тис. нас.

 

Стаціонарозамінні форми медичної допомоги

Станом на 01.07.2017 р. в закладах охорони здоров’я області функціонують денні стаціонари загальною потужністю 3629 ліжок, в тому числі 117 ліжок для дітей віком 0 – 17 р.р. Забезпеченість населення ліжками денного стаціонару у І півріччі 2017 року складає 22,8 проти 23,1 на 10 тис. нас. За аналогічний період 2016 року.  На ліжках денного стаціонару  проліковано понад 64,8 тис. пацієнтів, з них близько 3,0 тис. осіб дитячого віку. Рівень госпіталізації в денний стаціонар склав 40,7 на 1000 населення.

 

Стаціонарна допомога

В області функціонує та активно реорганізується стаціонарний сектор медичної допомоги за напрямами структурно-функціональної перебудови, скорочення наднормативних ліжок, удосконалення контролю якості та стандартизації медичної допомоги.

З початку року ліжковий фонд області зменшився на 105 ліжок.

Потужність ліжкового фонду області на 01.07.2017 р. становить 10 463 ліжка, в тому числі на вторинному рівні – 5874 ліжка. Рівень забезпеченості населення області ліжками цілодобових стаціонарів загалом по області склав 65,6 проти 68,1 за аналогічний період минулого року.

Станом на 01.07.2017 р. спеціалізовану медичну допомогу населенню надають 56 закладів  із загальною потужністю ліжкового фонду 4589 ліжок.

За І півріччя 2017 року у лікарняних закладах області проліковано 170,2 тис. пацієнтів, що на 0,9% бменше, ніж за аналогічний період минулого року. Середній термін перебування хворого на ліжку залишається відносно стабільним  10,16 днів проти 10,47 днів  у 2016 році.  Показник летальності в цілому по області залишився на рівні минулого року і становить 1,0 ‰. В структурі госпіталізованої патології дорослого населення переважають хвороби системи кровообігу (22,7%), органів дихання (7,6%) і травлення (9,1%), травми та отруєння (7,0%).