Освіта та медицина

Сфера освіти області у цифрах і фактах:

 • 46 – вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, де навчається більше 57 тисяч студентів (з них 28 тисяч за державним замовленням);

 • 30 – професійно-технічних навчальних закладів, в яких навчається 14 тисяч учнів.

Загалом в усіх вищих навчальних закладах працює 6 048 викладачів, у тому числі:

 • Доктори наук – 329;

 • Кандидати наук – 1826.

 

Найбільші вищі навчальні заклади

 

Вінницький  національний  технічний  університет

Веб-сайт: www.vstu.edu.ua

Факультети:

 • Комп'ютерних систем та автоматики;

 • Будівництва, теплоенергетики та газопостачання;

 • Електроенергетики та електромеханіки;

 • Інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

 • Машинобудування та транспорту;

 • Радіотехніки, зв'язку та приладобудування;

 • Менеджменту;

   

   

  Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

Кількість студентів за 2017-2018 навчальний рік – 5 185

 

Вінницький національний аграрний університет

Веб-сайт: www.vsau.org

Факультети:

 • Агрономічний;

 • Економічний;

 • Технології виробництва і переробки продукції тваринництва;

 • Механізації сільського господарства;

 • Менеджменту і права.

  Кількість студентів за 2017-2018 навчальний рік – 8 020.

 

Вінницький національний медичний університет ім. Н. І. Пирогова

Веб-сайт: www.vnmu.vn.ua

Факультети:

 • Фармацевтичний;

 • Стоматологічний;

 • Медичнийфакультет№1 (лікувальна справа);

 • Медичнийфакультет№2 (педіатрія, медична психологія).

Кількість студентів за 2017-2018 навчальний рік – 6 947

 

 

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

Веб-сайт www.vspu.edu.ua

Факультети:                                                                                 

 • Природничо-географічний;

 • Іноземнихмов

Інститути:

 • Філологіїта журналістики;

 • Педагогіки, психології і мистецтв;

 • Фізичного виховання та спорту;

 • Історії, етнології та права;

 • Математики, фізики та технологічної освіти

Кількість випускників за 2017-2018 навчальний рік – 5 281.

 

 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Веб-сайт www.vtei.com.ua

Факультети:

 • Економіки, менеджменту та права;

 • Фінансів та банківської справи;

 • Обліку, аудиту та економічної кібернетики;

 • Ресторанно-готельного та туристичного бізнесу;

 • Товарознавства і торговельного підприємництва

Кількість студентів за 2017-2018 навчальний рік – 4 129.

 

 

Донецький національний університет ім. В. Стуса

Веб-сайт www.donnu.edu.ua

Факультети:

 • Математики та інформаційних технологій;

 • Фізико-технічний;

 • Хімічний;

 • Біологічний;

 • Історичний;

 • Філологічний,

 • Іноземних мов;  

 • Економічний;

 • Юридичний

Кількість студентів за 2017-2018 навчальний рік – 5 277

 

Мережа закладів охорони здоров’я

Станом на 01.01.2018 року стаціонарну допомогу населенню надають 58 закладів, в яких розгорнуто 10329 ліжок,  в тому числі обласна клінічна лікарня ім..М.І.Пирогова на 717 ліжок, обласна дитяча лікарня на 440 ліжок, 7 міських лікарень на 732  ліжка, міська лікарня швидкої медичної допомоги на 320 ліжок, центр серцево-судинної патології на 115 ліжок, обласний клінічний госпіталь для інвалідів війни  на 220 ліжок, 8 спеціалізованих лікарень на  639 ліжок, 3 окружні лікарні інтенсивного лікування на 567 ліжок, 5 лікарень планового лікування на 414 ліжок, 19 центральних районних лікарень на  3339 ліжок, 2 пологових будинки на 150 ліжок, 2 психіатричні лікарні – на 1365 ліжок, 6 диспансерів на 1130 ліжок.

Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню області на первинному рівні надають - 47 закладів ПМСД, до складу яких входять 326 лікарських амбулаторії, 820 фельдшерсько – акушерський пунктів,  на вторинному та третинному рівні надають - 51 лікарняний заклад, 6 диспансерів, 8 стоматологічних поліклінік. Крім того, в області працюють Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 1 станція переливання крові, 7 санаторіїв, 2 будинки дитини, 4 інші заклади охорони здоров’я.

 

Робота поліклініки

Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню області надають заклади первинної медичної допомоги, а також консультативні поліклініки ЛПЗ вторинного та третинного рівнів.  В області зареєстровано стабілізацію кількості відвідувань до лікарів поліклініки, яка станом на 01.07.2017 року складає 31,7 тис. на 10 тис. нас. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість відвідувань лікарями  хворих вдома зменшилась на  14,6 % і склала 2398,8 на 10 тис.нас.

 

Стаціонарозамінні форми медичної допомоги

Станом на 01.07.2018 р., в закладах охорони здоров’я області функціонують денні стаціонари загальною потужністю 3637 ліжок, в тому числі 114 ліжок для дітей віком 0 – 17 р.р. Забезпеченість населення ліжками денного стаціонару у зазначеному періоді складає 23,0 проти 22,7 на 10 тис. нас. у 2017 році. За звітний період на ліжках денного стаціонару  проліковано понад 68,3 тис. пацієнтів, з них близько 2,7 тис. осіб дитячого віку. Рівень госпіталізації в денний стаціонар склав 43,1 на 1000 населення.

 

Стаціонарна допомога

В області функціонує та активно реформується стаціонарний сектор медичної допомоги, зокрема, за напрямами структурно-функціональної перебудови, скорочення наднормативних ліжок, удосконалення контролю якості та стандартизації медичної допомоги.

Потужність ліжкового фонду на 01.07.2018 року складає 10 329 ліжок. Рівень забезпеченості населення області ліжками цілодобових стаціонарів загалом по області склав 65,2 проти 66,0 на 10 тис. населення на початок року. Стаціонарна допомога населенню надається на ліжках (з урахуванням дитячих і дорослих) 72- х профілів. В структурі ліжкового фонду  області переважають ліжка 6 профілів, сумарна потужність яких складає 45,3% усього ліжкового фонду.

У 2018 році в процесі децентралізації, що відбувається в регіоні, проведено реорганізацію ряду лікарняних закладів: створено Северинівську лікарню відновного лікування (ЛВЛ) на 85 ліжок на базі колишнього тубсанаторію, Гніванську міську лікарню на базі колишньої філії Тиврівської ЦРЛ зі стаціонаром на 44 ліжка, Козятинську ЛВЛ реорганізовано у Козятинську міську лікарню на 100 ліжок, скорочено потужності цілодобових стаціонарів у Томашпільській,  Жмеринській, Вінницькій, Козятинській  ЦРЛ, Ладижинській МЛ та ОПНЛ ім. акад. О.І.Ющенка. Загалом з початку року скорочено 134 ліжка цілодобового перебування.

Станом на 01.07.2018 р. високоспеціалізовану стаціонарну медичну допомогу населенню та відновне лікування надають 19  медичних закладів із загальною потужністю ліжкового фонду 4507 ліжок.

За І півріччя 2018 року у лікарняних закладах області проліковано 168,7 тис. пацієнтів, що на 0,9% менше, ніж у 2017 році. Середній термін госпіталізації в стаціонар перебуває в межах – 10,1 дні, як і в попередній період. Показник летальності в стаціонарах області за цей період, як і у 2017 році, склав 1,0 %. В структурі госпіталізованої патології дорослого населення переважають хвороби системи кровообігу (25,7%), органів травлення (9,3%), дихання (8,1%), сечо-статевої системи (7,2%).