Наявність стартових майданчиків для реалізації інвестиційних проектів

В 2016 році в м. Вінниця був створений Вінницький індустріальний парк, метою якого є залучення інвестицій в економіку обласного центру, забезпечення сприятливих умов для функціонування та розвитку промислових підприємств, поліпшення інвестиційного іміджу міста, забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності території, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до всіх рівнів бюджету, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури.

 

 

Фунціонування індустріального парку дозволяє концентрувати промислове виробництво на обмежених площах за межами житлових, історико-культурних та рекреаційних територій.

У 2017 році в м. Вінниця було створено «Індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного машинобудування», метою якого є утворення потужного кластеру холодильного машинобудування, щоб включатиме в себе  повний цикл виробництва холодильного обладнання, сервісного обслуговування та розвинену логістичну  складову.

Перший інвестиційний проект даного індустріального парку – «Будівництво заводу по виробництву холодильного обладнання компанії  UBS Group». Проектна вартість – 350 млн. грн.

Також в області сформовано перелік понад 100 інвестиційно привабливих ділянок типу «greenfield» та типу «brownfield».

 

Презентація індустріального парку

 

Вінницька область є одним з лідерів розвитку інновацій та ІТ галузі в Україні, тому, з метою посилення позицій регіону в галузі інноваційної економіки та конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу, прийняте рішення створити перший в Україні муніципальний технопарк. Завданнями інноваційно-технологічного парку є налагодження ефективної співпраці навчальних закладів, установ, бізнесу, влади і громади міста з метою пришвидшення розробки нових технологічних рішень; трансферу технологій; реінжинірингу та створення власних інноваційних рішень; інкубації та масштабування стартапів; створення нових робочих місць.