Високий розвиток АПК та наявність потенціалу для подальшого росту

Область має понад 2,0 млн. га сільськогосподарських угідь, з них 1,7 млн. га ріллі. В переважній більшості - це високоякісні чорноземи.

У регіоні виробляється 8,5% (станом на 01.07.2018 р.) обсягу валової продукції сільського господарства України.

За підсумками 2017 року область займає лідируючі позиції в сільському господарстві: за обсягами виробництва валової продукції та за обсягами виробництва валової продукції на одну особу, за обсягами виробництва цукрових буряків, зернових культур, картоплі, плодово-ягідної продукції, м’яса, молока, за чисельністю поголів’я ВРХ, в т.ч. корів, та птиці. 

 

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

За підсумками господарювання в 2017 році рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства по сільськогосподарських підприємствах області складає 26,2%, 89,9% сільськогосподарських підприємств завершили рік з прибутком.

Для зберігання вирощеної сільськогосподарської продукції в області ефективно функціонує потужна інфраструктура. В зерновому господарстві працює 72 елеватори загальною потужністю 3,0 млн. тонн та 1654 зерносклади на 2,2 млн. тонн. Для зберігання плодів, овочів та картоплі в області є в наявності 59 плодосховищ на 83,2 тис. тонн,  21 картоплесховище на 7,3 тис. тонн, 34 овочесховища на 6,1 тис. тонн та 19 комбінованих овочекартоплесховищ загальною ємністю 11,3 тис. тонн.

Протягом останніх років в сільському господарстві області спостерігається тенденція до нарощування об’ємів сільськогосподарської продукції та перетворення аграрного виробництва в прибутковий і високотехнологічний бізнес.

У нас є досить великий потенціал для збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та нарощення переробних потужностей, особливо для переробки зернових культур, картоплі, овочів та плодів.