Природні ресурси

В області розвідано 445 родовищ 18 видів корисних копалин. Найбільше господарське значення мають поклади цегельно-черепичної сировини, будівельного каменю, каменю пиляного, підземних вод: мінеральних лікувальних і столових та питних для водопостачання.

Наявність корисних копалин не вичерпується зазначеним переліком. У північно-східній частині області розташована група родовищ первинних каолінів, що становлять біля 10 % загальнодержавних розвіданих запасів. При тому, одне із них, Велико-Гадоминецьке родовище первинних каолінів , є найбільшим за об’ємом запасів у Європі.

На Вінниччині, в Калинівському районі, розвідано 2 родовища технічних гранатів: Слобідське та Іванівське (комплексне). Інвестиційна привабливість освоєння родовищ досить велика. Запаси Слобідського родовища становлять 4,4 млн тонн, а відсів кварц-польовошпатової сировини на Іванівському родовищі досягає 4,6 млн. тонн. Дані технічні гранати використовується як сировина для виробництва абразивних матеріалів, виробництва промислових фільтрів для очищення питних вод.

У 2008 році геологами розвідані Бушанське та Немійське родовища трепелу та опокоподібних глин, запаси яких складають 5 мільйонів тонн. Ця сировина може найти своє застосування у сільському господарстві та у різних галузях промисловості.

Використання розвіданих корисних копалин області

Чекає свого освоєння Бахтинське родовище флюоритів. Рудні тіла родовища складені пісковиками з вкрапленням  флюориту до 18-21%, що застосовується  у виробництві флюсів для виплавки чорних металів..  Родовище комплексне. Лабораторно-технологічними випробуваннями доведена можливість отримання із розвіданої сировини кремнію для виробництва скляних виробів та польових шпатів, що використовуються при виробництві фарфоро-фаянсових виробів.

Вінницький регіон багатий запасами пиляного вапнякового каменю — дешевого, екологічно чистого і ефективного будівельного матеріалу для малоповерхового міського та сільського будівництва. Перспективною є розробка родовищ, на яких можливе випилювання вапнякових блоків відкритим способом та освоєння нового типу пиляного каменю - крейдоподібних вапняків і опоковидних порід.

В області знаходиться ряд родовищ та проявів підземних мінеральних лікувальних та питних столових вод, прісних підземних вод для централізованого водопостачання, що можуть зацікавити іноземних споживачів та потенційних інвесторів.