Репутація надійного економічного партнера

Вінницька область реалізує 10 Угод про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво із регіонами Республіки Польща, Румунії, Республіки Молдова, Чехії, Республіки Білорусь та інші.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області станом на 01.01.2016 р. складає 187,1 млн.дол США.

Зовнішньоторговельний оборот товарів у 2015 році склав 1,11 млрд. дол. США. Торговельні операції проводилися зі 120 країнами світу.

 

Структура іноземних інвестицій за країнами інвесторами, %