Освіта та медицина

Сфера освіти області у цифрах і фактах:

 • 46 – вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, де навчається більше 57 тисяч студентів (з них 28 тисяч за державним замовленням);

 • 31 – професійно-технічний навчальний заклад, в яких навчається 18 тисяч учнів.

Загалом в усіх вищих навчальних закладах працює 4940 викладачів, у тому числі:

 • Доктори наук – 295;

 • Кандидати наук – 1778.

 

Найбільші вищі навчальні заклади

 

Вінницький  національний  технічний  університет

Веб-сайт: www.vstu.edu.ua

Факультети:

 • Комп'ютерних систем та автоматики;

 • Будівництва, теплоенергетики та газопостачання;

 • Електроенергетики та електромеханіки;

 • Інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

 • Машинобудування та транспорту;

 • Радіотехніки, зв'язку та приладобудування;

 • Менеджменту.

Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

Кількість студентів за 2015-2016 навчальний рік – 5 250

 

Вінницький національний аграрний університет

Веб-сайт: www.vsau.org

Факультети:

 • Агрономічний;

 • Економічний;

 • Технології виробництва і переробки продукції тваринництва;

 • Механізаціїсільськогогосподарства;

 • Менеджменту іправа.

  Кількість студентів за 2015-2016 навчальний рік – 8 120.

 

Вінницький національний медичний університет ім. Н. І. Пирогова

Веб-сайт: www.vnmu.vn.ua

Факультети:

 • Фармацевтичний;

 • Стоматологічний;

 • Медичнийфакультет№1 (лікувальна справа);

 • Медичнийфакультет№2 (педіатрія, медична психологія).

Кількість студентів за 2015-2016 навчальний рік – 6 640

 

 

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

Веб-сайт www.vspu.edu.ua

Факультети:                                                                                 

 • Природничо-географічний;

 • Іноземнихмов

Інститути:

 • Філологіїта журналістики;

 • Педагогіки, психології і мистецтв;

 • Фізичного виховання та спорту;

 • Історії, етнології та права;

 • Математики, фізики та технологічної освіти

Кількість випускників за 2015-2016 навчальний рік – 4 730.

 

 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Веб-сайт www.vtei.com.ua

Факультети:

 • Економіки, менеджменту та права;

 • Фінансів та банківської справи;

 • Обліку, аудиту та економічної кібернетики;

 • Ресторанно-готельного та туристичного бізнесу;

 • Товарознавства і торговельного підприємництва

Кількість студентів за 2015-2016 навчальний рік – 3 680.

 

 

Донецький національний університет ім. В. Стуса

Веб-сайт www.donnu.edu.ua

Факультети:

 • Математики та інформаційних технологій;

 • Фізико-технічний;

 • Хімічний;

 • Біологічний;

 • Історичний;

 • Філологічний,

 • Іноземних мов;  

 • Економічний;

 • Юридичний

Кількість студентів за 2015-2016 навчальний рік – 3 900

 

Мережа закладів охорони здоров’я

Станом на 01.01.2016 року стаціонарну допомогу населенню надають 54 лікарняні заклади, в яких розгорнуто 11134 ліжка, у тому числі обласна лікарня на 746 ліжок,  обласна дитяча лікарня на 450 ліжок,  6 міських лікарень на 900 ліжок,  міська лікарня швидкої допомоги на 310 ліжок,  госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни на 220 ліжок, 12 спеціалізованих лікарень на 904 ліжка, 3 окружні лікарні інтенсивного лікування на 615 ліжок, 5 лікарень планового лікування на 443 ліжка, 19 центральних районних лікарень на 3536 ліжок, 2 пологових будинки - 210 ліжок,  2 психіатричні лікарні - 1610 ліжок,  6 диспансерів - 1160 ліжок, наркологічна лікарня на 30 ліжок. Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню області надають 33 ЦПМСД, до складу яких входять 322 лікарські амбулаторії та 856 ФАП, 42 поліклініки у складі лікарняних закладів, 8 диспансерів, 8 стоматологічних поліклінік. Крім того, в області функціонує 8 санаторіїв 2 будинки дитини, 5 інших закладів.

 

Робота поліклініки

Амбулаторно – поліклінічну допомогу надають Центри ПМСД, а також консультативні поліклініки ЛПЗ вторинного, третинного рівнів. За підсумками 2015 років в області зареєстровано стабілізацію кількості відвідувань до лікарів поліклініки, яка станом на 01.01.2016 року складає 72,2 тис. на 10 тис. нас. Порівняно з попереднім періодом кількість відвідувань лікарями хворих вдома зменшилась на 3,5% і склала 6556,5 на 10 тис.нас.

 

Стаціонарозамінні форми медичної допомоги

Станом на 01.01.2016 р. в закладах охорони здоров’я області функціонують денні стаціонари загальною потужністю 3732 ліжок, в тому числі 142 ліжка для дітей віком 0 – 17 р.р. Забезпеченість населення ліжками денного стаціонару у 2015 році складає 23,3 проти 23,6 на 10 тис. нас. у 2014 році.  Щороку на ліжках денного стаціонару  лікується понад 133,1 тис. пацієнтів, з них близько 7,0 тис. осіб дитячого віку. Рівень госпіталізації в денний стаціонар склав 83,0 на 1000 населення.

 

Стаціонарна допомога

В області функціонує та активно реформується стаціонарний сектор медичної допомоги за напрямами структурно – функціональної перебудови, скорочення наднормативних ліжок, удосконалення контролю якості та стандартизації медичної допомоги.

Станом на 01.01.2016р. скорочено 520 ліжок, у тому числі 70 ліжок в закладах третинного рівня, 450 ліжок в закладах вторинного рівня (з урахуванням обласних спеціалізованих закладів).

Потужність ліжкового фонду області на 01.01.16 становить 10 770 ліжок, в тому числі на вторинному рівні – 6139 ліжок. Рівень забезпеченості населення області ліжками цілодобових стаціонарів загалом по області склав 67,2 проти минулорічного 69,7 на 10 тис. населення, ліжками третинного рівня медичної допомоги – 27,1, вторинного – 40,1 на 10 тис. нас.

З урахуванням переданих з державної власності у спільну власність територіальних громад Вінницьких обласних цілісних майнових комплексів ДЗ «Відділкова лікарня ст. Жмеринка», «Відділкова лікарня ст. Козятин», «Вузлової клінічної лікарня ст. Вінниця» та «Лінійна лікарня станції Вапнярка» загальний ліжковий фонд складає 11 134 ліжок, у тому числі на вторинному рівні надання медичної допомоги – 6928 ліжок. Забезпеченість ліжками по області становить 69,4 на 10 тисяч населення, у тому числі на вторинному рівні – 43,2 на 10 тисяч населення.

Станом на 01.01.2016 р. спеціалізовану медичну допомогу населенню надають 54 лікарняних заклади із загальною потужністю ліжкового фонду 11134 ліжка.

За 2015 рік у лікарняних закладах області проліковано 343,2 тис. пацієнтів, що на 1,0% більше, ніж у 2014 році. Середній термін перебування хворого на ліжку залишається відносно стабільним  10,7 днів проти 11,0 днів  у 2014 році.  Показник летальності в цілому по області за цей період, як і у 2014 році, склав 1,0 ‰. В структурі госпіталізованої патології дорослого населення переважають хвороби системи кровообігу (23,6%), органів дихання (7,8%) і травлення (9,0%), травми та отруєння (7,2%).