Сільське господарство

Вінниччина має один із найпотужніших серед регіонів України агропромисловий комплекс, який в останні роки демонструє високі темпи розвитку та вагомі результати господарювання.

Основу агропромислового комплексу області складають 774 сільськогосподарських підприємств, 1894 селянських фермерських господарств, 282,6 тис. особистих селянських господарств, 130 великих підприємств харчової та переробної промисловості, біля 400 малих переробних підприємств, 103 агросервісних підприємств та організацій, 4 науково-дослідні станції, національний аграрний університет, 8 коледжів та 1 технікум, інститут кормів і сільського господарства „Поділля” Національної академії аграрних наук України.

Природно-кліматичні умови сприятливі для розвитку землеробства та тваринництва. Унікальним інвестиційним потенціалом Вінницького регіону є земельний фонд. Область має найбільшу частку українських чорноземів, значна їх частина 21 % - це землі чорноземного типу. Це унікальна концентрація високоякісних земельних ресурсів.

За землекористувачами закріплені більше 2 млн. га сільськогосподарських земель, що складає 3,3 % площі України.

 

Структура сільськогосподарських угідь, тис. га

В області сконцентровано 18-20 % наявних в Україні площ цукрових буряків і 6 % зернових культур.

Область має одне із найбільших серед регіонів України поголів’я тварин: 340,9 тис. гол. ВРХ, в т.ч. 158,9 тис. гол. корів, 306,2  тис. гол. свиней, 51,7 тис. гол. овець та кіз, 31,3 млн. гол. птиці.

 

Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства в 2010-2016 рр.         (в порівняльних цінах 2010 року), млн. грн.

За 2016 рік темпи приросту обсягів виробництва в сільському господарстві, в порівнянні з попереднім роком склали 17 %, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах –  26,1 %,  в господарствах населення – 3,3 %. Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства (у постійних цінах 2010 року) в 2016 році склав 21,3 млрд. грн.

 

Позиції Вінницької області серед регіонів України

у виробництві продукції АПК за 2016 рік


Питома вага регіону у загальнодержавному виробництві сільськогосподарської продукції за 2016 рік складає 8,4 %.

Аграрний сектор області за підсумками 2016 року займав лідируючі позиції в сільському господарстві: за обсягами виробництва валової продукції та на одну особу, за обсягами виробництва цукрових буряків, картоплі, плодово-ягідної продукції, м’яса, молока, за чисельністю поголів’я ВРХ, в т.ч. корів, та птиці.

В сільському господарстві області темпи обсягів виробництва за січень - червень 2017 року складають 96,4 % в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 93,8 %,  в господарствах населення – 100,4 %.

Питома вага регіону у загальнодержавному виробництві сільськогосподарської продукції за січень - червень 2017 року складає 8,9 %.

Область займає перше місце в Україні за обсягом виробництва валової продукції сільського господарства, по виробництву м’яса і молока, чисельності поголів’я ВРХ, в тому числі корів та птиці.

 

Зміна обсягів сільськогосподарського виробництва 

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

 Рослинництво

Індекс обсягів виробництва валової продукції рослинництва у 2016 році становив 126,1%, в тому числі по сільгосппідприємствах – 138,6 %. Обсяг виробництва валової продукції рослинництва (у постійних цінах 2010 року) в 2016 році склав 14,4 млрд. грн.

В 2016 році в рослинництві аграрії області отримали обсяги виробництва зернових на рівні 5,6 млн. тонн,  цукрових буряків - 2,6 млн. тонн, соняшнику – 819,8 тис. тонн, картоплі –1,8 млн. тонн, овочів – 477,8 тис. тонн, плодів та ягід – 269,5 тис. тонн.

В області триває збирання ранньої групи зернових та зернобобових культур.

Станом на 28.07.2017 р. по всіх категоріях господарств намолочено – 1415,6 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур при середній урожайності 47,1 ц/га (в 2016 році52,3  ц/га).

 

Тваринництво

Індекс обсягів виробництва валової продукції тваринництва у 2016 році становив 101,6 %, в тому числі по сільгосппідприємствах – 104,6 %. Обсяг виробництва валової продукції тваринництва (у постійних цінах 2010 року) в 2016 році склав 6,9 млрд. грн.

Всіма категоріями господарств за 2016  рік вироблено 853,6 тис. тонн молока, м’яса (реалізація) – 447,4 тис. тонн, яєць – 880,2 млн. штук.

По всіх категоріях господарств за січень-червень 2017 року в області  вироблено 409,3 тис. тонн молока,  м’яса (реалізація) – 217,3 тис. тонн, яєць – 504,9 млн. штук.

 

Виробництво продукції тваринництва за січень-червень

 

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, нарощено обсяги виробництва  яєць - на 6,9 %, зменшено обсяги виробництва молока – на 1,7 %, м’яса (реалізація) – на 3,9 %.

Агропромисловий комплекс області має значний експортний потенціал.

Зовнішньоторгівельний оборот продукції АПК за 2016 рік склав 833,4 млн. дол. США. В загальній структурі експорту Вінницької області за січень-грудень 2016 року продукція агропромислового комплексу займала 81,2 %. Підприємствами та організаціями аграрного сектору регіону було експортовано сільськогосподарської продукції та готових продуктів харчування на суму 787,8 млн. дол. США, що на 18,6 % більше попереднього року.

За 5 місяців 2017 року зовнішньоторговельний оборот продукції АПК склав 428,9 млн. дол. США. Підприємствами та організаціями аграрного сектору регіону за цей період було експортовано сільськогосподарської продукції та готових продуктів харчування на суму 412,4 млн. дол. США. На територію Вінницької області імпортовано продукції АПК на суму 16,5 млн. дол. США. Позитивне сальдо складає 395,9 млн. дол. США, або експорт перевищує імпорт у 25 раз.

Основними статтями експорту аграріїв Вінниччини є жири та олії тваринного або рослинного походження – 48 %, готові харчові продукти – 25,3 %; продукти рослинного походження – 19,8 %,  живі тварини і продукти тваринного походження – 6,9 %.

Підприємствами Вінницької області за цей період було експортовано зернових культур – 391,4 тис. тонн, олії соняшникової – 252,2 тис. тонн, цукру – 105,5 тис. тонн, м’яса ВРХ – 2019 тонн, молока та молочних продуктів – 8,4 тис. тонн, масла вершкового – 1764 тонн, сирів – 243 тонни.

В агропромисловому комплексі Вінницької області здійснюються заходи щодо залучення інвестицій.

В 2017 році в галузі тваринництва реконструйовано тваринницьке приміщення для відгодівлі ВРХ ПСП «Агрофірма Нападівська» с. Нападівка Липовецького району на 125 гол./місць. Ввведено в експлуатацію елеватор ТОВ ПК „Зоря Поділля” м. Гайсин потужністю 68 тис. тонн та завершено будівництво фруктосховища ПАТ «Дружба-ВМ» с. Шура-Копіївська Тульчинського району на 4,5 тис. тонн. Створено 50 робочих місць.

В харчовій і переробній промисловості Вінниччини на сьогоднішній день працюють 15 молокопереробних підприємств (крім того малих - 15 підприємств), 6 потужних  м'ясокомбінатів (та біля 60 малих підприємств), 6 цукрових заводів, 11 підприємств по переробці овочів та фруктів, 11 спиртових, 5 борошномельно-круп'яних та хлібопекарських (65 малих підприємств), 2 лікеро-горілчаних заводи та інші.

За 2016 рік, в порівнянні з 2015 роком, в харчовій промисловості області збільшено обсяги виробництва на 12,9 %.

Підприємствами  харчової промисловості області за 2016 рік в порівнянні з попереднім роком  збільшено обсяги виробництва м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого - на 13,4  %, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 62,8 %, м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого – на 52,5 %, виробів  ковбасних – на 7 %, овочів консервованих з додаванням оцту – на 12,5 %, джемів та желе фруктових – на 9,9 %, олії соняшникової нерафінованої – 29,5 %,  молока і вершків сухих – на 8,9 %, борошна – на 31,8 %, крупів – на 21,4 %, напоїв безалкогольних – на 10 %, цукру – на 36,6 %.

В харчовій та переробній промисловості з початку 2017 року спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення темпів виробництва промислової продукції по харчовій галузі області в порівнянні до відповідного періоду попереднього року.  За  січень-червень 2017 року цей показник складає 112,3 %.

За цей період збільшено виробництво м’яса ВРХ свіжого чи охолодженого -  на 2,5 %,  м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 29,8 %, м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого – в 2 рази, соків фруктових та овочевих – на 24,7 %, олії соняшникової нерафінованої – на 31,1 %, молока рідкого обробленого – на 2,4 %, сирів сичужних та плавлених – на 13,2 %, масла вершкового – на 5%, продуктів молоковмісних – на 18,1%, маргарину і жирів харчових – на 4,3%, борошна – на 10,1%, крупів – на 41,7 %, напоїв безалкогольних – на 19,4 %.

 

Пріоритетні напрямки розвитку АПК області на 2017 рік