Сільське господарство

Вінниччина має один із найпотужніших серед регіонів України агропромисловий комплекс, який в останні роки демонструє високі темпи розвитку та вагомі результати господарювання.

Основу агропромислового комплексу області складають 740 сільськогосподарських підприємств, 2021 селянських фермерських господарств, 282,6 тис. особистих селянських господарств, 130 великих підприємств харчової та переробної промисловості, біля 400 малих переробних підприємств, 103 агросервісних підприємств та організацій, 4 науково-дослідні станції, національний аграрний університет, 8 коледжів та 1 технікум, інститут кормів і сільського господарства „Поділля” Національної академії аграрних наук України.

Природно-кліматичні умови сприятливі для розвитку землеробства та тваринництва. Унікальним інвестиційним потенціалом Вінницького регіону є земельний фонд. Область має найбільшу частку українських чорноземів, значна їх частина 21 % - це землі чорноземного типу. Це унікальна концентрація високоякісних земельних ресурсів.

За землекористувачами закріплені більше 2 млн. га сільськогосподарських земель, що складає 3,3 % площі України.

 

Структура сільськогосподарських угідь, тис. га

В області сконцентровано 18-20 % наявних в Україні площ цукрових буряків і 6 % зернових культур.

Область має одне із найбільших серед регіонів України поголів’я тварин: 328,8 тис. гол. ВРХ, в т.ч. 160,6 тис. гол. корів, 365,6  тис. гол. свиней, 51,6 тис. гол. овець та кіз, 30,5 млн. гол. птиці.

За підсумками 2015 року область займає в Україні перше місце за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства, в тому числі валових зборах цукрових буряків, картоплі, плодово-ягідних культур, виробництву молока. Друге місце – за обсягами виробництва м’яса.

Питома вага регіону в загальнодержавному виробництві сільгосппродукції за 2015 рік склала 7,5 %, або залишилася на рівні попереднього року.

У 2015 році загальне виробництво продукції сільського господарства, в порівнянні з 2014 роком, знизилось на 9,5 %, в т.ч. в сільгосппідприємствах – на 11,2 % та господарствах населення – на 6,8 %.

За січень-червень 2016 року в сільському господарстві забезпечено приріст виробництва на 4,2 %, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 8,5 %.  У господарствах населення зниження обсягів виробництва склало 1,5 %.

Питома вага регіону у загальнодержавному виробництві сільськогосподарської продукції за 6 місяців 2016 року складає 9,1 %.

Вінницька область займає перше місце серед регіонів України за обсягом виробництва валової продукції сільського господарства та за обсягами виробництва молока і м’яса.  

 

Зміна обсягів сільськогосподарського виробництва 

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

 

Рослинництво

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва у 2015 році, в порівнянні з 2014 роком, склав 82,6 %, в т.ч. в аграрних підприємствах – 77,7 %, господарствах населення – 91,3 %.

В 2015 році в рослинництві аграрії області отримали обсяги виробництва зернових на рівні 3,8 млн. тонн,  цукрових буряків - 2,1 млн. тонн, соняшнику - 503,1 тис. тонн, ріпаку –188,9 тис. тонн, картоплі –1,8 млн. тонн.

З приростом виробництва спрацювала галузь садівництва і овочівництва, в яких нарощено обсяги виробництва відповідно на 20,7 та 0,8 %.

В області завершили збирання ранньої групи зернових та зернобобових культур.

По всіх категоріях господарств намолочено – 3015,1 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур при середній урожайності 55,3 ц/га (в 2015 році45,2  ц/га).

 

Тваринництво

В тваринництві за 2015 рік, у порівнянні з 2014 роком, обсяги виробництва зросли на 8,6 %, в т.ч. в сільгосппідприємствах – на 17,6 %.

Всіма категоріями господарств за 2015 рік вироблено 838,4 тис. тонн молока, м’яса (реалізація) – 427,8 тис. тонн, яєць – 857,4 млн. штук.

По всіх категоріях господарств за січень-червень 2016 року в області  вироблено 416,3 тис. тонн молока,  м’яса (реалізація) – 226,2 тис. тонн, яєць – 472,3 млн. штук.

 

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, нарощено обсяги виробництва м’яса (реалізація) – на 17,7 тис. тонн (8,5 %),  яєць - на 30,9 млн. штук (7,0 %), молока – на 5,9 тис. тонн (1,4%).

У порівнянні з початком року, всіма категоріями господарств, нарощено поголів’я ВРХ на 7,4 тис. голів, овець та кіз – на 1,3 тис. голів, птиці – на 661,3 тис. голів. Поголів’я корів зменшилось за цей період на 0,9 тис. голів,  свиней – на 6,3 тис. голів.

Агропромисловий комплекс області має значний експортний потенціал.

За минулий рік з області експортовано продукції агропромислового комплексу на суму понад 664 млн. дол. США, або на 29,7 % більше як за 2014 рік. При цьому позитивне торгове сальдо склало 598,1 млн. дол. США.

За 5 місяців 2016 року зовнішньоторгівельний оборот продукції АПК склав 249,8 млн. дол. США. Підприємствами та організаціями аграрного сектору регіону було експортовано сільськогосподарської продукції та готових продуктів харчування на суму 228,2 млн. дол. США. На територію Вінницької області імпортовано продукції АПК на суму – 21,6 млн. дол. США. Позитивне сальдо складає 206,6 млн. дол. США, або більше у 10,6 разів.

 

 

В харчовій і переробній промисловості Вінниччини на сьогоднішній день працюють 15 молокопереробних підприємств (крім того малих - 15 підприємств), 6 потужних  м'ясокомбінатів (та біля 60 малих підприємств), 6 цукрових заводів, 11 підприємств по переробці овочів та фруктів, 11 спиртових, 5 борошномельно-круп'яних та хлібопекарських (65 малих підприємств), 2 лікеро-горілчаних заводи та інші. 

За 2015 рік, в порівнянні з 2014 роком, в харчовій промисловості області зменшено обсяги виробництва на 1,4 %. Основною причиною зменшення обсягів в галузі стало те, що цукрова галузь, зменшила виробництво цукру, в порівнянні з попереднім роком з 430,2 до 314,9 тис. тонн, або на 27 %.

Підприємствами  харчової промисловості області за 2015 рік, в порівнянні з 2014 роком, збільшено обсяги виробництва м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 1 %, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 3,7 %, м’яса великої рогатої худоби замороженого – на 58,3 %, м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого – на 42,8 %, продуктів готових та консервованих з м’яса чи субпродуктів – на 6,7 %, молока і вершків сухих – на 24,5 %, сирів жирних – на 18,1 %, продуктів молоковмісних – на 2,2 %, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао – на 3,8 %, печива солодкого і вафлів – на  8%.

В харчовій та переробній промисловості з початку 2016 року спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення індексу виробництва промислової продукції по харчовій галузі області в порівнянні до відповідного періоду попереднього року.  За  січень-травень 2016 року цей показник складає 108,4%.

За цей період збільшено виробництво м’яса ВРХ свіжого чи охолодженого – на 12,3%, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 33,3%, м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого – на 19,5%, виробів ковбасних – на 7,1%, продуктів готових та консервованих з м’яса чи субпродуктів – на 14,5%, молока і вершків, жирністю більше 6% – на 19,8%, олії соняшникової нерафінованої – на 21,5%, молока і вершків сухих – на 16,6%, молока і вершків згущених – 7,2%, борошна – на 21,0%, джемів та желе фруктових – на 1,5%.

Обсяг реалізованої продукції підприємств харчової і переробної промисловості складає 64% до всієї реалізованої продукції промисловості області.

 

Пріоритетні напрямки розвитку АПК області на 2016 рік

  1. Збереження лідируючих позицій Вінниччини в агропромисловому комплексі України.
  2. Підтримка фермерських та особистих селянських господарств через об’єднання їх в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.
  3. Cприяння залученню інвестицій в розвиток агропромислового комплексу області
  4. Розвиток сільськогосподарської дорадчої діяльності
  5. Здійснення заходів по ефективному використанню водних ресурсів області