Високий розвиток АПК та наявність потенціалу для подальшого росту

Область має понад 2,0 млн. га сільськогосподарських угідь, з них 1,7 млн. га ріллі. В переважній більшості - це високоякісні чорноземи.

У регіоні виробляється 7,5% обсягу валової продукції сільського господарства України.

Область займає перше місце за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства, друге місце – за обсягами виробництва м’яса.

 

Виробництво основних видів продукції рослинництва, тис. тонн (станом на 01.01.2016)