Високий розвиток АПК та наявність потенціалу для подальшого росту

Область має понад 2,0 млн. га сільськогосподарських угідь, з них 1,7 млн. га ріллі. В переважній більшості - це високоякісні чорноземи.

У регіоні виробляється 8,4% (станом на 01.01.2017 р.) обсягу валової продукції сільського господарства України.

Область займає перше місце за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства, друге місце – за обсягами виробництва м’яса.

 

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

За підсумками господарювання в 2016 році рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства по сільськогосподарських підприємствах області складає 34,1 %, в тому числі продукції рослинництва – 39,3 %, тваринництва – 0,5 %. З 479 підприємств основного кола 92 % є прибутковими.

Для зберігання вирощеної сільськогосподарської продукції в області ефективно функціонує потужна інфраструктура. В зерновому господарстві працює 73 елеватори загальною потужністю 2,8 млн. тонн та 1654 зерноскладів на 2,1 млн. тонн. Для зберігання плодів, овочів та картоплі в області є в наявності 59 плодосховищ на 83,2 тис. тонн,  21 картоплесховище на 7,3 тис. тонн, 34 овочесховища на 6,1 тис. тонн та 19 комбінованих овочекартоплесховищ загальною ємністю 11,3 тис. тонн.

Протягом останніх років в сільському господарстві області спостерігається тенденція до нарощування об’ємів сільськогосподарської продукції та перетворення аграрного виробництва в прибутковий і високотехнологічний бізнес.

У нас є досить великий потенціал для збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та нарощення переробних потужностей, особливо для переробки зернових культур, картоплі, овочів та плодів.